Kolgruva

Svåraste frågorna återstår

Det går nu att läsa i tidningarna om hur klimatmötet i Bonn är avslutat. Deltagarna har enats kring en rad olika frågor, men mycket är kvar att göra. Och ska man nå målen, till exempel det om att den globala temperaturhöjningen inte får överstiga 2 grader – till och med sikta på 1,5 – så måste länderna jobba mycket mer ambitiöst.

Bonnavtalet syftade till att lägga fram en regelbok till hur medlemsländerna ska nå målen i Parisavtalet. Ett exempel på mål är att den globala uppvärmningen inte får överstiga 2 grader. Man har till och med beslutat sig för att sikta på att hålla sig till max 1,5 grader. Hur mätningarna ska gå till, och vad är det som gäller för de enskilda länderna, är det som har diskuterats i Bonn.

Enade i en rad frågor

Debattfrågan har handlat om hur utvecklingsländer som Kina och Indien ska eller inte ska ha samma krav som resten, eftersom de fortfarande är under utveckling, skriver DN.se. De positiva nyheterna är att man enats kring en rad olika frågor, som till exempel handlingsplan när det gäller jordbruk, jämställdhetsfrågor och urfolk. Jämställdhetsplanen innebär bland annat att se till att kvinnor är med och delat i förhandlingar och beslut.

Powering Past Coal är ett initiativ som togs fram av Storbritannien och Kanada och innebär en allians för att helt fasa ur kolkraften, som anses vara en av de största klimathoten. Sverige och 20 andra länder har ställt sig bakom initiativet.

Scroll to top