Så återvinner du byggskräp

Att återvinna är enkelt och ett bra sätt att bidra till ett bättre klimat. När du river och bygger hemma får du en mängd material och byggskräp som ska sorteras och återvinnas. För att göra det enkelt för dig kan du hyra en container i vilken du kastar allt skräp.

Loaded,Dumpster,Near,A,Construction,Site,,Home,RenovationOm du håller på att riva och bygga om hemma är det viktigt för miljön att du återvinner materialet du ska slänga. För att underlätta för dig själv med återvinningen är det smart att hyra en container. Du kan läs mer om att hyra containers här om du är intresserad. Om du hyr en container slipper du sortera allt ditt byggavfall för att sedan åka till återvinningsstationen och lämna av det. Grovavfall som sorteras kommer ofta till användning. Rent trä kan exempelvis flisas upp och sedan användas som bränsle. Att återvinna bidrar till att spara energi och minska koldioxidutsläppen. Genom att sortera byggavfall och andra sopor bidrar du även till att farliga ämnen tas hand om på ett säkert och hållbart sätt. EU har uppsatta mål för sopsortering för att kunna spara på naturresurser och energi.

“Sverige är ett av de länder i Europa som är bäst på att återvinna.” Läs mer om svenskarnas återvinning här

Att återvinna och sortera är enkelt

Du kanske inte visste det men i Sverige är det faktiskt lag på att sortera sopor. Det är viktigt att alla faktiskt drar sitt strå till stacken och värnar om miljön och om planeten. Att sortera sopor och annat avfall är lätt och ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö.

Scroll to top