Ritning av lågenergihus

Lågenergihus – vad är det?

Det byggs en hel del lågenergihus idag. Ambitionen är att minska klimatutsläpp och framtidssäkra husen både för miljön och framtida generationer. Självklart ska ett hus byggas med miljövänliga material, men det stannar inte där. När huset är färdigbyggt slutar den förstås inte påverka miljön. Det ska stå i många år och inhysa olika generationer av människor som ska leva, duscha, laga mat. Så hur funkar lågenergihusen?

Ett lågenergihus tar hänsyn till en rad olika aspekter som bör vara intressant för både den miljömedvetna och den som vill spara in på driftkostnaderna. Genom den låga energianvändningen är ambitionen förstås att minska på växthusgaserna. Det ska också vara välisolerat: idag läcker många av våra hus mycket värme både från golv, vind, dörrar och fönster. De robusta väggarna och de täta fönstren leder till mindre värmeläckage och mindre kalluftsinläpp. Många upplever att mobiltäckningen försämras, något som går att lösa med enklare antennlösningar enligt ett forskningsprojekt. En tredje fördel är att det får ett bra andrahandsvärde.

Framtidssäkra för miljön och för människan

Ett lågenergihus ska kunna byggas yteffektivt för att flera olika typer av familjer och behov ska kunna tillgodoses. Husen är också byggda med energieffektiva fönster vilket gör att du inte behöver placera radiatorerna under fönstren för att undvika det klassiska kallraset. På det sättet kan man utnyttja ytorna annorlunda, till exempel kan man därför möblera på ett annat sätt under fönstren. Poängen är också att inte hålla på och värma upp huset i onödan, utan tillvarata den värme som finns. Om du är nyfiken finns det sätt att ta reda på hur mycket dina väggar läcker med hjälp av lasertermometer.

När driftkostnaderna är låga i ett hus så underlättar man också för familjer att säkra sin ekonomiska framtid. Energipriserna väntas stiga med åren och många familjer har detta i åtanke när de ska köpa hus. Oväntade elpriser och annat som kan skada en familjs ekonomi säkras med lågenergihus, och det är ett av lågenergihusens starka köpargument. Dessutom är ofta lågenergihus bra på att avskärma ljud från grannar och bullernivåer utanför. I lufttäta och välisolerade hus kan man återvinna inomhusluften i ventilationssystemet. Överskottsvärmen ska kunna värma upp byggnaden och där behövs bara ett litet värmetillskott.  

Vill du själv bygga ett lågenergihus?

Ett lågenergihus kräver kunskaper i alla led, från ritning till tillverkningen. Det finns många experter på området. Det du själv kan göra är att skaffa dig kunskaper om vilka alternativ som finns. Det finns även olika kategorier inom området. Nollenergihus producerar lika mycket energi som de förbrukar, till exempel med hjälp av solceller. Plusenergihus ska i praktiken producera mer än de använder. Sedan bör du bestämma dig för vilken typ av hus du vill bygga: många drömmer om ett personligt präglat hus där arkitekturen spelar huvudrollen, medan andra kanske vill renovera om sitt befintliga hus till ett lågenergihus.

Fundera också på vilken energianvändning du kan tänka dig vilja ha. Solceller, vindsnurra eller bergvärme? Dessutom kräver dessa lösningar en bygglovsansökan. Enlig lag behöver du också en certifierad person som kan se till att alla kontroller görs enligt bygglagstiftningen.

Scroll to top