Klimatvänligare bränsle

På marknaden idag erbjuds bilar som drivs av bränsle som är mer miljövänligt. Anledningen ligger i att bränslet är utvunnet ur en förnybar källa och inte ger lika mycket utsläpp som de mer traditionella drivmedlen.

Dagens miljöproblem är ett faktum och för att lösa det skenande problemet måste alla slå sitt slag för att slita mindre på miljön. Industri, konsumtion och transporter hör till de faktorerna som påverkar miljön mest, men det är egentligen endast de sistnämnda befolkningen kan vara med och påverka.

Drivmedel

Generellt sett brukar nyare bilar vara snällare mot miljön och anledningen är att dessa bilar oftare har en lägre bränsleförbrukning med en kombinerad bränslemöjlighet t.ex. el. Äldre bilar brukar generellt sätt ha en högre bränsleförbrukning och gå på diesel eller bensin, vilket gör äldre bilar mindre miljövänliga. Bilar med biodrivmedel blir bara populärare just för att de inte påverkar miljön lika negativt. Dessutom är biodrivmedel i jämförelse med de mer traditionella som bensin och diesel billigare för plånboken. Anledningen till prisskillnaden ligger i att drivmedel som är gjorda av förnybara råvaror, istället för att de utvinns ur råolja, finns det betydligt större resurser av. Alltså styrs priset på drivmedel beroende på hur mycket som finns av det.

Utsläpp

Vid val av bil är drivmedel en viktig aspekt, både den ekonomiska aspekten och hur förbränningen sker. Biodrivmedel, till skillnad från diesel och bensin, producerar inte lika mycket så kallade växthusgaser, vilket är väldigt viktigt för en lokalt bra miljö. Diesel och bensin producerar vid förbränning i motorn koldioxid, kolmonoxid och kväveoxid, vilket skapar stora utsläpp som påverkar skog, mark och luftkvalitet. En bil som går på ett klimatvänligare bränsle släpper oftast endast ut koldioxid eller ingenting alls. Såklart påverkar därför val av bränsle och hur det förbränns både miljön globalt och lokalt. Men det är ju på den lokala nivån som invånare märker av försurade skogar, övergödda sjöar och luftföroreningar genom dålig luftkvalitet.

Scroll to top