Hur parkerar du i Stockholm?

Man brukar säga att Sveriges huvudstad växer med två busslaster människor per dag. Det betyder visserligen inte att två bussar med nya stockholmare anländer dagligen, men inräknat födslar och folk som flyttar till huvudstaden så är det en korrekt beskrivning av hur Stockholm växer befolkningsmässigt. Många huvudstadsbor, både nya och gamla, väljer att vara bilburna trots en väl utbyggd kollektivtrafik. Hur fungerar det i Stockholm för dessa personer egentligen?

Många bilägare och besökare samt parkeringsbolag som Svea P-service som är verksamma i huvudstadsområdet vittnar om hur svårt det är att hitta parkering och hur svårbegripliga de lokala reglerna kan vara. Dessa historier är inte nyheter för den som är bekant med situationen i Stockholm, men problemen verkar eskalera i och med stadens ökande befolkning.

Boendeparkering i Stockholm

Det något förvirrande begreppet boendeparkering vållar sedan länge en del förvirring. En del av förklaringen är att begreppet kan betyda två saker – den ena betydelsen är en slags rabatterad parkering för den som är folkbokförd i en viss stadsdel i Stockholm och den andra är helt enkelt parkeringsplatser som byggs i anslutning till nybyggnationer. Den sistnämnda är ofta ifrågasatt medan den förstnämnda torde vara den mest förvirrande, speciellt för bilburna besökare i Stockholm. Förvirringen uppstår när besökare läser på skylten för parkeringsregler och ser att ”Boendeparkering Ha” eller ”Boendeparkering Sö” gäller. Ofta tolkar man då detta som att endast boende i Hammarby respektive Södermalm får parkera där, och ställer sig då någon annanstans. I själva verket betyder skylten att abonnemang (rabatterat pris för boende) gäller vid parkering.

Social oro minskar parkeringsmöjligheter

Den segregation och sociala oro som finns i huvudstaden med förorter har påverkat stadens parkeringsmöjligheter negativt. Detta har det rapporterats om nyligen då så kallad ”streetracing” i innerstaden gjort att en parkering öppen nattetid tvingats stänga för boende i området. Detta bidrar till den allt mer dystra totalbilden av Stockholms möjligheter för gatuparkering.

Framtida lösningar

Mot bakgrund av de problem som tidigare nämnts (det finns även andra som inte tagits upp här) så verkar det vid första anblick som Stockholms problem med parkeringsmöjligheter är svårlöst. Betalparkeringar i form av till exempel parkeringshus har varit lösningen i andra städer hittills, och det verkar svårt att argumentera mot den utvecklingen även i huvudstaden.

Scroll to top