Förbättra ditt värmesystem

Det finns många miljöfördelar med att gå igenom hemmets värmesystem för att se vilka förbättringar som kan göras. Genom att installera en värmepump går det att både dra ner på energiförbrukningen och sänka hemmets elkostnader.

Hos 20grader.se kan du hitta många värmepumpar med högsta energiklass vilket är positivt ur miljösynpunkt. Värmepumpar är en mycket populär värmekälla idag. Försäljningen ökar ständigt. Orsaken till detta är att många ägare till hus och fastigheter ser hur låg miljöpåverkan de har jämfört med olja, direktel och vedeldning.

Så förbättrar värmepumpen ditt energisystem

Att värma upp sitt hem med olja, gas eller el är ineffektivt, dyrt och dåligt för miljön. Men en värmepump har många fördelar både för miljön och din ekonomi. De ekonomiska fördelarna innefattar att din driftskostnad för uppvärmning sjunker. Du kan sänka dina kostnader med mellan femtio och sjuttio procent om du före installation av värmepump har använt olja, el eller gas.

Minska värmesystemets klimatpåverkan

klimatpåverkanVärmepumpens klimatpåverkan beror också mycket på vilken el som den drivs av. Välj miljömärkt el. Det är också bra att välja el från Sverige för att minska din klimatpåverkan. Du kan även installera egna solceller om du har möjlighet. Tack vare att så många har installerat värmepumpar så har utsläppen från lokaler och bostäder minskat med mer än 80 procent sedan år 1990. Värmepumpens drift skapar inga utsläpp som är farliga för miljön, men den måste installeras korrekt. Felaktig installation kan leda till läckage från köldmedium, som accelererar växthuseffekten.

Även som företagare finns det fördelar med att installera en värmepump. Det förbättrar företagets möjlighet att uppfylla miljökraven, vilket ökar konkurrenskraften och försprånget mot branschkollegorna.

Det finns över en halv miljon värmepumpar i Sverige vilket har sparat energi som motsvarar två kärnkraftverk, eller motsvarande en och en halv miljon kubikmeter olja. Om alla hushåll i Norden valde att värma upp sitt tappvatten och sina hus med värmepump skulle den totala energiförbrukningen kunna minskas med 43 procent.

För att ytterligare förbättra ditt klimatavtryck kan du välja en värmepump med ett lågt TEWI-värde. Det minskar din påverkan på växthuseffekten. TEWI är en förkortning för ”Total Equivalent Warming Impact”. Det mäter den direkta och indirekta påverkan som köldbärarvätskan gör på växthuseffekten.

Scroll to top