Biodrivmedel populärare än aldrig förr

Årets sammanställning över användningen av biodrivmedel har kommit in och den visar tydliga siffror – år 2017 var ett riktigt rekord år för biodrivmedel, men fordonsgasen har backat.

”– Siffrorna visar att Sverige är Europas ledande land när det gäller att byta från fossila drivmedel till biodrivmedel. Sverige har lyckats dubblera mängden biodrivmedel på bara tre år. Det är även glädjande att användningen av fossil bensin, som ökade under 2016, minskade under 2017 till under 2015 års nivå. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio.” läs pressmeddelandet här.

Biodrivmedel även kallat E85, vilket bland annat tillverkas av SEKAB som du kan läsa mer om på http://www.sekab.com/sv/biodrivmedel/e85/, har haft ett rekordår precis så som citatet ovan avslöjar. Och anledningen till det är att användningen av biodrivmedlen ökat i riktigt uppåtgående kurva, men mest tack vare att fler konsumenter väljer HVO-diesel, vilket klassas som just biodrivmedel då det framställs av olika biobaserade råvaror. Så att det har haft en stor inverkan på fjolårets rekordökning är alltså inte så förvånande, men om uppgången kommer fortsätta är ovisst. Enligt Skogsaktuellt är den reduktionsplikt som ska införas för bensin och diesel från 1 juli 2018 troligtvis för låg för att utvecklingen ska kunna fortgå åt samma positiva håll. Men vem vet kanske blir även 2018 ett rekordår för biodrivmedlan.

Går inte lika bra för fordonsgas

Ett miljömål som det dock inte går lika bra för som det gör när det handlar om biodrivmedel är fordonsgas. Till tidningen ATL säger Maria Malmkvist, som är vd på Energigas Sverige, att utifall att de uppsatta målen om fossilfrihet och minskade luftföroreningar ska kunna uppnås så måste hårdare tag göras för att den totala biogasmarknaden ska lyftas och växa rejält. Hennes tankar kring det är att man behöver sätta upp fler och mer konkreta spelregler kring biogasens roll i samhället och även dess roll i klimat- och miljöomställningen. Men för nu kan man i alla fall vara glad att biodrivmedlen haft ett kanonår – och fortsatt hoppas på att miljövänligare drivmedel får fortsatt uppsving.

Scroll to top