Bättre för miljön med värmepump

Din energianvändning är en stor del av ditt klimatavtryck. Att sänka sin förbrukning samtidigt som du väljer mer klimatsmarta lösningar för el och uppvärmning är ett av de viktigaste åtgärderna för att minska klimatpåverkan som du som privatperson kan göra.

En effektivare energianvändning både privat och offentligt är en förutsättning för att Sverige ska kunna nå sina klimatmål. Det här innebär att du behöver både minska din energianvändning och välja mer hållbara energislag.

Klimatsmart uppvärmning minskar klimatpåverkan

Sveriges relativt kalla klimat innebär att en stor del av den privata konsumtionen av energi går åt till uppvärmning av våra hem, kontor och andra fastigheter. Hela 30% av ditt privata klimatavtryck är kopplat till din bostad och 60 % av detta är energiåtgång för uppvärmning. Att välja mer klimatsmarta tekniska lösningar för uppvärmning och sänka inomhustemperaturen en grad eller mera kan ge stora energibesparingar.

Investera i en luftvärmepump

luftvärmeEn luftvärmepump från kan minska energiåtgången för uppvärmning upp till 65 % och ger därför minskad klimatpåverkan samtidigt som det är bra för din plånbok. Här är några saker att tänka på inför en installation:

  • Dimensionera luftvärmepumpen rätt i förhållande till bostadens förutsättningar. En överdimensionerad luftvärmepump kommer inte att värme upp bostaden mer effektivt, snarare tvärtom. Kontakta alltid https://nkve.se/ som är experter på luftvärmepumpar för att hitta rätt lösning.
  • Välj en modern värmepump eftersom de är mer effektiva. En begagnad värmepump kan kännas som ett billigt alternativ men är inte kostnadseffektiv när du beräknar på energiåtgång under längre tid.
  • Se till uppvärmningen som helhet. En luftvärmepump brukar vanligen stå för ungefär hälften av bostadens energibehov. Därför behöver du alltid ha dubbla värmesystem som arbetar parallellt. Välj alltid det mest klimatvänliga alternativet där det är möjligt. Exempelvis är bergvärme i kombination med luftvärmepump ett bra alternativ.
  • Trimma in det nya systemet och serva det regelbundet. Anlita gärna fackmän för att titta över ditt värmesystem och kontrollera att filter och ventiler fungerar som de ska.

Kombinera gärna klimatsmart uppvärmning med ytterligare energibesparande åtgärder som att till exempel tilläggsisolera fönster och vind och byta ut gamla vitvaror som kylskåp till modernare och mer energisnåla varianter för att maximera energibesparingen!

Scroll to top