AI kan sänka energiförbrukningen

Något som det talas mycket om är miljön och vår miljöpåverkan, speciellt när det kommer till att förbruka energi. Nu har man gjort framsteg med att skapa lösningar med hjälp av artificiell intelligens – och det har gjort att Google sänkt sin energiförbrukning med hela 30 procent!

Ett vanligt tips är att mäta energiförbrukningen för att kunna se hur mycket man förbrukar och sedan ändra sina vanor för att sänka den, men i framtiden kanske detta inte är nödvändigt. Lyckade tester hos Google har nämligen visat att AI, artificiell intelligens, kan hjälpa en att sänka förbrukningen rejält. Så här skriver tidningen Ny Teknik om testet som Google gjort:

”Redan vid start sänktes kylsystemets energiförbrukning med tolv procent. Nio månader in i projektet har Deepminds ai sänkt den med i snitt 30 procent, har sett toppar uppemot 40 procent och Google räknar med att nå ett ännu bättre resultat på sikt. I takt med att systemet matas med mer data blir prognoserna allt mer träffsäkra och datacentret kan drivas allt mer energisnålt.”

Företaget Deepmind är ett av Googles dotterbolag och detta företag blev världskänt år 2016 när deras AI skapelse lyckades klå den mänskliga världsmästaren i det avancerade kinesiska brädspelet Go. Nu har de tagit sin teknik till nya områden, och fokus ligger på energi. Mer specifikt: de startade ett projekt för att sänka energiförbrukningen i Googles serverhallar med hjälp av en dator för att i samma veva sänka temperatur, elförbrukning och belastning på olika maskiner. När datorn sedan analyserade detta fick man tillbaka en rad tips och råd om hur de skulle ta nästa steg för att optimera detta – vilka gjorde att man sänkte förbrukningen med 230 procent! Dock är det fortfarande mänskliga tekniker på plats och övervakar och man har gjort så att de mänskliga teknikerna kan ta över styrningen från datorn vid behov. Planen framöver är att denna AI-lösning ska kunna användas på fler områden, även utanför Googles kylanläggningar, såsom inom exempelvis elproduktion, vattenförsörjning och tillverkningsindustrin med mera.

Scroll to top